Suomi-Koulun tehtävät ja tavoitteet

Suomi-koulun tehtävänä on tukea Los Angelesin ja Orange Countyn alueilla asuvien lasten ja nuorten suomen kielen taitoa sekä suomalaisen kirjallisuuden ja muun kulttuurin tuntemusta.

Opetus on tarkoitettu niille lapsille ja nuorille, joiden vanhemmista ainakin toinen on suomalaistaustainen.

Suomi-Koulu tarjoaa suomen kielen täydentävää opetusta kotona opitun kielen tueksi.

Suomi-koulun oppilaaksi otetaan kolme vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia lapsia ja nuoria. Lisäksi tarjolla on suomen kielen alkeisryhmä aikuisille.

 

Lapsille annetaan opetusta kahdessa ryhmässä:

 • isompien ryhmässä harjoitellaan suomen kielen lukemista ja kirjoittamista
 • pienempien ryhmässä opetellaan suomen kieltä laulujen, runojen ja leikkien avulla
 • suuntaa-antavat ikäryhmät ovat  3 – 6-vuotiaat  ja  7 – 12-vuotiaat

 

Suomi-koulun opetuskielenä on suomi. Oppilaiden suomen kielen taidon täytyy etenkin isompien ryhmässä olla sellainen, että osallistuminen suomenkieliseen opetukseen ja toimintaan on mahdollista.

 

Suomi-koulun toiminnan tavoitteita ovat:

 • tuemme oppilaiden suomen kielen taitoa ja oppimista
 • tuemme positiivisen suhteen syntymistä suomen kieleen
 • tuemme monikielistä identiteettiä
 • tutustumme Suomen kirjallisuuteen ikätasolle sopivalla tavalla
 • tutustumme Suomen kulttuuriin, luontoon, maantuntemukseen, historiaan ja yhteiskuntaan ikätason mukaisesti
 • kannustamme oppilaitamme ja heidän perheitään käyttämään suomen kieltä monipuolisesti ja aktiivisesti
 • kannustamme ylläpitämään siteitä Suomeen

 

Suomi-koulun opetusta ja toimintaa ohjaavat arvot:

 • Toisten ihmisten sekä erilaisten tapojen, mielipiteiden ja katsomusten kunnioittaminen
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 • Yhteisöllisyys ja kannustavuus
 • Välittävä ja hyväksyvä vuorovaikutus
 • Oppimisen ilo ja terve itsetunto
 • Kannustava ja oikeudenmukainen palaute toiminnasta
 • Opettajien ja vanhempien keskinäinen luottamus ja yhteistyö